Gezondheid

Gezondheidscheck


Je gaat jaarlijks naar de dierenarts voor de entingen.

Daarnaast zorg je voor tijdig ontvlooien en ontwormen.

Maar denk je er weleens aan om je hondje zelf een gezondheidscontrole te geven?

Eens per maand tijdens het knuffelen kun je de volgende punten nalopen:

In rust, is de ademhalingrustig en gelijkmatig?

Is de vacht mooi glanzend en zie je nergens kale plekken?

Aai de hond voorzichtig tegen de vacht in: is de huid egaal van kleur en zonder schilfers? Zie je ook geen vlooien of teken?

Kijk eens goed naar de ogen van de hond, zijn die mooi helder en vooral ook schoon?

Til voorzichtig de bovenlip van je hond op, is het tandvlees mooi roze en zijn de tanden schoon?

Kijk eens in de oren van de hond. Zijn deze schoon van binnen, stinken ze niet en voelen ze niet te warm aan?

Heeft de hond een gezond gewicht? Dat wil zeggen kun je bij het aaien de ribben voelen, maar niet de ruggegraat?

Til voorzicht de staart op van je hond en controleer de anus, is deze schoon?

Aai de hond uitgebreid over zijn hele lijf. Voel je nergens een knobbel of bultje die er voorheen nog niet zat?

Heeft de hond nergens pijn met het aaien of het aanraken?

Als je bovenstaande punten in orde zijn dat zit je hond kiplekker in zijn vel!

Maar dat is er wat veranderd ingedrag?

Hou goed in de gaten of:

Drink of eetpatroon verandert dat wil zeggen niet meer of minder dan normaal.

De ontlasting nog steeds goed is.

Opeens ander gedrag vertoont dan normaal.

Als je dit eens per maand doet ben je er vroeg bij als er iets verandert, dan is het altijd verstandig om contact op te nemen met de dierenarts.

_________________________________________________________________________________________________________

De eerste keer bij de dierenarts

Gezondheid van de Norwich Terriër,


Een van de doelstellingen van de rasvereniging is, om samen met de fokkers van de Norwich Terrier

te komen tot een verantwoord fokbeleid. Daarom heeft de rasvereniging een gezondheidscommissie,

die de gegevens van de ouderdieren verwerkt nadat er een controle heeft plaatsgevonden. Hieronder een uitleg hoe het e.e.a. in zijn werk gaat.


Om de gezondheid van ons ras verder te monitoren worden er regelmatig gezondheidsenquêtes gehouden. Op deze wijze werken onze fokkers ver aan om niet alleen mooie maar vooral gezonde Norwich Terriers te fokken.


Zodra een reu of een teef erfelijk belast is, mag hij of zij niet meer ingezet worden om mee te fokken.


Alvorens een Norwich voor een dekking wordt ingezet, moet hij of zij op ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) gecontroleerd zijn. ECVO is een verzamelnaam die alle mogelijke oogziekten die kunnen voorkomen omvat. Een dierenarts, die bevoegd is om deze controle uit te oefenen, moet voor de dekking geconsulteerd zijn. De dierenarts stuurt zijn bevindingen d.m.v. een officieel document naar de Raad van Beheer (dit is het overkoepelende orgaan binnen de kynologie) en de rasvereniging ontvangt een copy. Alleen dekberichten van de teef en reu waarvan de uitslag bekend is van ECVO worden op de website geplaatst.


Op tentoonstellingen hebben de keurmeesters de opdracht om niet alleen op schoonheid te keuren, maar ook het RSI (Ras Specifieke Instructie) formulier in te vullen als zij bij een ras een gezondheidsprobleem zien, van welke aard dan ook.

Verder heeft iedere rasvereniging een VFR (Verenigings Fok Reglement). In dit reglement is opgenomen hoe men erfelijke ziekten kan voor komen, die heden en of in het verleden bij een ras voorkwamen. Uiteraard heeft de Nederlandse Norwich Terrier Club ook een door de Raad van Beheer en de leden van de rasvereniging VFR.


Mocht er onverhoopt iets niet met uw Norwich in orde zijn, waarvan u vindt dat dit in het belang van het ras gedeeld moet worden met verantwoordelijke mensen binnen onze rasvereniging, maak dan gebruik van de database. De rasvereniging verzamelt alle gegevens die met de gezondheid van ons ras te maken heeft. Deze gegevens worden opgeslagen en indien nodig worden er maatregelen genomen om het welzijn van ons ras te verbeteren. Het spreekt voor zich dat met deze gegevens zeer vertrouwelijk wordt omgegaan en zullen alleen worden gebruikt als daar door u toestemming voor wordt gegeven.


Deze gegevens kunt u sturen aan: gezondheid@norwichterrierclub.nl


Bent u van plan om een Norwich pup te kopen, dan is een goede vertrouwensband met de fokker zeer wenselijk. Bespreek met de fokker van uw toekomstige pup hoe hij of zij aan alle eisen voor een gezond hondje hebben voldaan. Voor meer gedetailleerde uitleg kunt u altijd onze rasvereniging raadplegen.


Gezondheidszaken Lobke Kwak.

Hoe zit het nu met DNA onderzoek, ADAMTS3, Upper Airway Syndroom (UAS) en de Norwich Terriër?

Halverwege mei 2019 werd er een stuk gepubliceerd over dat wetenschappers een gen vonden dat een link heeft tot ademhalingsproblemen in honden. Nou de oplossing zou je denken. Maar helaas werkt het niet zo en ik zal proberen uit te leggen hoe het werkt:

In iedere cel wan je lichaam zitten chromosomen. Chromosomen zijn een soort van strengen, vergelijkbaar met spaghetti. Deze chromosomen bestaan uit een stof die we DNA noemen. In dit DNA zit een soort van code waarin al onze erfelijke eigenschappen zijn vastgelegd. Op de chromosomen zitten genen en een gen is een stukje DNA. Elk gen beschrijft de code van een kenmerk, die (mede)bepaalt hoe uw Norwich Terriër eruit ziet, hoe het lichaam werkt of hoe uw hondje is.


Lang werd er gedacht dat de ademhalingsproblemen een resultaat waren van het fokken met hondjes met een steeds kortere neus. De onderstaande ontdekking laat zien dat het fokken met hondjes met een korte neus waarschijnlijk niet de enige factor is die ademhalingsproblemen veroorzaakt. Wetenschappers van de Universiteit van Edinburgh hebben nu een mutatie ontdekt welke gelinkt wordt aan het Upper Airway Syndroom bij Norwich Terriërs (maar ook andere rassen). In een groot wetenschappelijk onderzoek waar meerdere universiteiten aan hebben meegedaan, waaronder ook de Universiteit van Bern en het Roslin Insituut, vonden ze een mutatie (verandering) in het gen dat ADAMTS3 genoemd wordt. Bij de honden die problemen hadden met de ademhaling werd ook deze DNA mutatie gevonden. De betrokken wetenschapper Schoenebeck geeft aan: “We kunnen door dit onderzoek concluderen dat er extra genetische risico factoren zijn, die bij erfelijke aanleg waarschijnlijk leiden tot luchtwegaandoeningen bij honden ongeacht de gezichtsvorm. Hoewel de gezichtsvorm een belangrijke risicofactor blijft, suggereert onze studie dat de status van het ADAMTS3 gen moet worden overwogen. Maar er zijn zeker nog meer studies hiervoor nodig.”

Wat kunnen we nu met deze informatie? De ontdekking in deze studie zou een eerste belangrijke stap kunnen zijn naar meer duidelijkheid inzake het Upper Airway Syndroom (UAS) bij onze geliefde Norwich Terrier. Echter het is belangrijk dat men zich realiseert dat het op dit moment “slechts” een link is die men gevonden heeft. Er moet nog nader onderzoek komen of deze mutatie inderdaad verantwoordelijk is voor het UAS. En mocht dat het geval zijn zal er ook nog de nodige tijd verstrijken voordat er per ras een DNA test ontwikkeld is.


De Nederlandse Norwich Terriër Club (NNTC) heeft diverse reacties ontvangen van mensen die eisen dat de UAS DNA test (die er dus niet is) wordt overgenomen en er wordt (ten onrechte) beweerd dat in het buitenland deze test al wel verplicht is…etc. Als bestuursleden van de NNTC zouden we het geweldig vinden als er een DNA test UAS voor de Norwich bestond, maar helaas is het zover nog niet. De wetenschap moet zich nog verder op dit onderwerp vastbijten….

De NNTC volgt de ontwikkelingen uiteraard nauwkeurig en levert waar mogelijk een bijdrage. Mochten er verdere vragen zijn, horen wij dit graag!

Lobke Kwak Vice-voorzitter Nederlandse Norwich Terriër Club