Pups

IMG_7672 IMG_7646

Waar moet ik zijn voor een Norwich Terrierpup?

Helaas is het aanbod van pups is kleiner dan de vraag. De laatste jaren is het niet ongewoon dat je soms (wel langer dan) een jaar moet wachten op een hondje. Dit heeft ook te maken met het feit dat de nestjes klein zijn. Het is verstandig om goed kennis te maken met het ras voor je de beslissing neemt om een pup aan te willen schaffen. Op onze Kampioens Club Match of tijdens de wandelingen die Norwich Fun organiseert kun je het verschil van type hond zien, hier is wel degelijk verschil in. Ook kun je contact opnemen met een fokker en vragen of je langs kan komen om te zien of dit is wat je zoekt.

Onder het kopje Dekberichten worden de deze berichten vermeld van onze fokkers wanneer dit gemeld wordt aan de vice voorzitter ( info@deepcreeks.nl) en gecontroleerd is dat aan de gestelde eisen zijn voldaan. Onder het kopje Nesten worden de geboortes vermeld. Elke fokker die lid is van de NNTC en zich houdt aan de gezondheidseisen zoals vermeld in het Verenigingsfokreglement, mag zijn of haar nestje op de website laten plaatsen. Het Verenigingsfokreglement is goedgekeurd door de Raad van Beheer. Deze Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is de overkoepelende organisatie van de gehele Kynologie. De Raad van Beheer (R.v.B) heeft tot doel de kynologie in Nederland te bevorderen, regels te stellen met betrekking tot de hondensport en te waken tegen alles wat in strijd is met de belangen van de kynologie. De Raad van Beheer heeft het recht om Verenigingen als lid te erkennen en het voeren van het Hondenstamboek (N.H.S.B.). De Norwich Terrier Club is als Vereniging lid van de Raad van Beheer.

Een Norwich Terrier met een stamboom.

De afstamming van rashonden wordt in een stamboek (N.H.S.B.) bij de Raad van Beheer vastgelegd. De honden dienen raszuiver te zijn en als ras erkend te zijn. Op de stamboom staat de Naam van de hond, de kleur, het ras en de afstamming tot in de derde generatie. Verder staat vermeld het Stamboomnummer en het Chipnummer.  De pup heeft door middel van een enting een chip ingebracht gekregen van een medewerker/ster van de R.v.B.  Het identificatienummer is in het gegevensbestand van de R.v.B. gekoppeld aan het stamboomnummer. Op 1 juni 2014 gaat de verplichte DNA-afname voor alle ouderdieren en afstamming controle bij alle pups van start. De fokker krijgt dan een DNA profiel van het nest. Zo weet de koper zeker dat de vader en de moeder de werkelijke ouders zijn.
Naast de Stamboom (registratiebewijs) is er een eigendomsbewijs. Op dit eigendomsbewijs staan in het bovenste deel de gegevens van de fokker. De nieuwe eigenaar vult zijn/haar gegevens in het onderste gedeelte, zowel de fokker als de eigenaar ondertekenen het eigendomsbewijs en stuurt het formulier naar de Raad van Beheer. De nieuwe eigenaar ontvangt een nieuw registratiebewijs van de R.v.B met daarop zijn eigen naam geprint.

Nieuwe plicht

In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en Registratie (I&R) voor honden. Uw Norwich Terrier is gechipt. Het chipnummer is uniek, waardoor de hond geïdentificeerd kan worden. Dit chipnummer moet samen met de actuele contactgegevens in een databank opgeslagen worden. De fokker van de hond heeft de eerste registratie bij Databank Honden al gedaan. Het bewijs, de factuur, van de eerste registratie laat de fokker aan u zien. Binnen twee weken na aankoop moet de nieuwe eigenaar de pup op zijn of haar naam registreren bij Databank Honden: www.databankhonden.nl .
Met deze nieuwe maatregel wil de overheid de illegale en malafide hondenhandel en –fokkerij aanpakken en het welzijn van honden in Nederland verbeteren.

Het puppy pakket wordt door de fokker gegeven bij het ophalen van de pup. Hierin zit onder andere een recent clubblad met gratis lidmaatschap voor het lopende jaar. Leuk om kennis te maken met de vereniging. Vult de nieuwe eigenaar het incassoformulier in voor een volgend jaar lidmaatschap dan volgt zo spoedig mogelijk onze Norwich jaarkalender samengesteld met foto’s van onze leden.

 

020  Foto's NNTC (8)Foto's NNTC (1)  Foto's NNTC (38) hondjes6