Gezondheid

hondjes6

Gezondheid van de Norwich Terriër

Een van de doelstellingen van de rasvereniging is, om samen met de fokkers van de Norwich Terrier te komen tot een verantwoord fokbeleid. Daarom heeft de rasvereniging een gezondheidscommissie, die de gegevens van de ouderdieren verwerkt nadat er een controle heeft plaatsgevonden. Hieronder een uitleg hoe het e.e.a. in zijn werk gaat.

Om de gezondheid van ons ras verder te monitoren worden er regelmatig gezondheidsenquêtes gehouden. Op deze wijze werken onze fokkers ver aan om niet alleen mooie maar vooral gezonde Norwich Terriers te fokken.

Zodra een reu of een teef erfelijk belast is, mag hij of zij niet meer ingezet worden om mee te fokken.

Alvorens een Norwich voor een dekking wordt ingezet, moet hij of zij op ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) gecontroleerd zijn. ECVO is een verzamelnaam die alle mogelijke oogziekten die kunnen voorkomen omvat. Een dierenarts, die bevoegd is om deze controle uit te oefenen, moet voor de dekking geconsulteerd zijn. De dierenarts stuurt zijn bevindingen d.m.v. een officieel document naar de Raad van Beheer (dit is het overkoepelende orgaan binnen de kynologie) en de rasvereniging ontvangt een copy.

Op tentoonstellingen hebben de keurmeesters de opdracht om niet alleen op schoonheid te keuren, maar ook het RSI (Ras Specifieke Instructie) formulier in te vullen als zij bij een ras een gezondheidsprobleem zien, van welke aard dan ook.

Verder heeft iedere rasvereniging een VFR ( Verenigings Fok Reglement). In dit reglement is opgenomen hoe men erfelijke ziekten kan voor komen, die heden en of in het verleden bij een ras voorkwamen. Uiteraard heeft de Nederlandse Norwich Terrier Club ook een door de Raad van Beheer en de leden van de rasvereniging VFR. 

Mocht er onverhoopt iets niet met uw Norwich in orde zijn, waarvan u vindt dat dit in het belang van het ras gedeeld moet worden met verantwoordelijke mensen binnen onze rasvereniging, maak dan gebruik van de database. De rasvereniging verzamelt alle gegevens die met de gezondheid van ons ras te maken heeft. Deze gegevens worden opgeslagen en indien nodig worden er maatregelen genomen om het welzijn van ons ras te verbeteren. Het spreekt voor zich dat met deze gegevens zeer vertrouwelijk wordt omgegaan en zullen alleen worden gebruikt als daar door u toestemming voor wordt gegeven.

Deze gegevens kunt u sturen aan: gezondheid@www.norwichterrierclub.nl

Bent u van plan om een Norwich pup te kopen, dan is een goede vertrouwensband met de fokker zeer wenselijk. Bespreek met de fokker van uw toekomstige pup hoe hij of zij aan alle eisen voor een gezond hondje hebben voldaan. Voor meer gedetailleerde uitleg kunt u altijd onze rasvereniging raadplegen.

 Commissaris Gezondheidszaken Lobke Kwak.

IMG_7743 de eerste keer bij de dierenarts