Club

 

Het bestuur houdt contact met de leden middels deze website, het kwartaalblad, de jaarlijkse clubmatch en het jaarlijkse fokkersoverleg.

Per 25 mei 2018 is de AVG-wet van kracht geworden:  privacy verklaring