Inschrijving KCM

Na verzending van het formulier wacht a.u.b. even op de bevestiging voor dat u het venster sluit.
After submitting the form please wait for confirmation before closing the browser.

Velden gemarkeerd met een * zijn vereist. (Fields marked with an * are required)

** Kopie kampioenschap certificaat meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven.
** Copy of championship certificate must be included. If not included the dog will be entered in the open class.

In geval van medische amputatie, medische verklaring meenemen (In case of medical ampatation, please bring vetenarian declaration)


Inschrijfgeld (application fee)
Selecteer 1 optie per inschrijving / Select 1 option per application

NNTC leden (members)

Niet leden (non members)

Het verschuldigde bedrag dient gelijktijdig met het inzenden van het formulier te worden betaald.
Bij betaling op de show wordt de niet leden prijs (per hond) gehandhaafd

The amount due must be paid at the same time the entry form is sent.
For payment in cash upon arrival at the show the non member price (per dog) is applicable


Bank rekening (bank account)

IBAN: NL04 RABO 0104 7919 93
BIC: RABONL2U
T.n.v. Penningmeester NNTC

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

The showregulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the FCI are applicable. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.


Inschrijving gezamenlijke lunch (reservation joint lunch)

Bij reservering kan gebruik worden gemaakt van een uitgebreide gezamenlijke lunch (soep/brood/divers beleg/kroket/melk/koffie) à € 13,50 per persoon.
Het bedrag voor de lunch dient gelijktijdig met het inschrijfgeld overgemaakt te worden. U ontvangt bij binnenkomst op de KCM dan een lunchbon.


Na verzending van het formulier wacht a.u.b. even op de bevestiging voor dat u het venster sluit.
After submitting the form please wait for confirmation before closing the browser.