Club

Het bestuur houdt contact met de leden middels deze website, het kwartaalblad, de jaarlijkse clubmatch en het jaarlijkse fokkersoverleg.